W dzisiejszej Rzeczpospolitej ukazał się artykuł autorstwa Pani Karoliny Kowalskiej w którym Pani Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz, odnosi się do pułapek jakie czekają Zamawiających w elektronicznych zamówieniach publicznych.
Link do artykułu: http://www.rp.pl/Firma/304189976-Anna-Serpina-Forkasiewicz-Pulapki-w-elektronicznych-zamowieniach-publicznych.html