Czy powstanie sąd do Zamówień Publicznych?

Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje powołanie jednego sądu do rozstrzygania sporów z tej dziedziny. Jednak pomysłowi temu sprzeciwia się Ministerstwo Finansów. Resort ten nie zgadza się na wzrost wydatków z tego tytułu – chodzi o niecałe 3 mln zł rocznie. Decyzję ma podjąć Komitet Stały Rady Ministrów.

Nowe prawo zamówień publicznych – projekt w tej sprawie ma być jeszcze przed wakacjami przyjęty przez rząd – ma usprawnić postępowanie skargowe na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Jego projekt przewiduje wyznaczenie osobnego sądu do spraw zamówień publicznych. Ma nim być Sąd Okręgowy w Warszawie. Eksperci uważają, że to dobre rozwiązanie, które pozwoli ujednolicić orzecznictwo. Sprzeciw zgłosiło jednak w trakcie konsultacji Ministerstwo Finansów. Nie chce się zgodzić na zwiększenie wydatków z tego tytułu. W efekcie o tym, czy powstanie jeden sąd ma zdecydować Komitet Stały Rady Ministrów.

Całość artykułu pod tym linkiem -> prawo.pl/

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.