NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą – nie jest rozwiązaniem idealnym.

Wprowadzony od października 2018 roku wymóg pełnej komunikacji elektronicznej dla tzw. zamówień unijnych nakłada obowiązek składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej, a taką jest m.in. miniPortal.

NIK przedstawiła miniPortalowi kilka zarzutów, m.in.:

  1. brak warunku neutralności technologicznej,
  2. problemy z ePUAP i jego dostępnością,
  3. brak modułu archiwizacji dokumentów.

Po raporcie Najwyższej Izby Kontroli nasuwa się wniosek, że najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu może okazać się bardzo kosztowny w późniejszym okresie.

Prezes Portal PZP Anna Serpina-Forkasiewicz podkreśla, że tworzona właśnie przez Urząd Zamówień Publicznych Platforma e-Zamówienia również nie spełnia wszystkich wymogów.

Będzie ona bardziej funkcjonalna niż miniPortal, ale nie będzie miała archiwum elektronicznego, bo nie jest zaplanowane – podkreśla prezes.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule prawo.pl.

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.