NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą – nie jest rozwiązaniem idealnym.

Wprowadzony od października 2018 roku wymóg pełnej komunikacji elektronicznej dla tzw. zamówień unijnych nakłada obowiązek składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy zakupowej, a taką jest m.in. miniPortal.

NIK przedstawiła miniPortalowi kilka zarzutów, m.in.:

  1. brak warunku neutralności technologicznej,
  2. problemy z ePUAP i jego dostępnością,
  3. brak modułu archiwizacji dokumentów.

Po raporcie Najwyższej Izby Kontroli nasuwa się wniosek, że najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu może okazać się bardzo kosztowny w późniejszym okresie.

Prezes Portal PZP Anna Serpina-Forkasiewicz podkreśla, że tworzona właśnie przez Urząd Zamówień Publicznych Platforma e-Zamówienia również nie spełnia wszystkich wymogów.

Będzie ona bardziej funkcjonalna niż miniPortal, ale nie będzie miała archiwum elektronicznego, bo nie jest zaplanowane – podkreśla prezes.

Więcej na ten temat znajdą Państwo w artykule prawo.pl.

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej