[GDAŃSK: 28.03.2019] Śniadanie biznesowe Portal PZP i Wolters Kluwer: Elektronizacja Zamówień Publicznych w praktyce

GDAŃSK 28.03


Zapraszamy serdecznie na śniadanie biznesowe, aby porozmawiać z ekspertami o elektronizacji zamówień publicznych w praktyce. Na śniadaniu poruszymy tematy, które obecnie wywołują najwięcej dyskusji.

Termin : 28 marca  2019 w godzinach 10:00 – 14:00

LOKALIZACJA:

Hotel Hanza – Sala Orchidea  
Ul. Tokarska 6, 
80-888 Gdańsk 

AGENDA:

10:00  – 10:30   Powitanie Gości i wspólne śniadanie

10:30 – 11:30 Wystąpienie Prezesa Portal PZP Anny Serpiny Forkasiewicz

  • Elektronizacja zamówień publicznych – doświadczenia, orzecznictwo, mity.
  • Ważne czy nieważne: SHA-1, podpisany skan oferty.
  • Czy przyjmować oferty po terminie składania ofert?
  • Jak zmienić ofertę w formie elektronicznej?
  • Z czym mają problemy Wykonawcy

11:3013:00  Środek komunikacji elektronicznej jako automatyzacja pracy działu zamówień.    Prezentacja  e-Platformy SMARTPZP

13:00 – 13:45 Elektronizacja zamówień publicznych okiem praktyków – Wystąpienie Pani Justyny Policht i Pana Pawła Faczyńskiego.

13:30 – 13:45 Dyskusja

14:00 Pożegnanie Gości

  • Justyna Policht – Inspektor Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni, gdzie wdrażała Platformę e-Usług SmartPZP.
  • Paweł Faczyński Kierownik Działu Zamówień Publicznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Posiada bogate doświadczenie praktyczne i teoretyczne zdobyte w czasie pracy w rozmaitych instytucjach zamawiających.

Zgłoszenia:
biuro@portalpzp.pl
Infolinia: 22 123 0 PZP

Partner merytoryczny

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.