Webinar mikołajkowy

Poszukujemy pomocników Mikołaja!

Grudzień to bardzo pracowity czas dla Św. Mikołaja. Jest wiele dzieci, dla których musi przygotować prezenty. Dlatego w tym roku pomyśleliśmy, że przydałaby mu się nasza pomoc. Chcemy wesprzeć wyjątkowe miejsce – Dom Dziecka nr 15 w Warszawie, najstarszą tego typu instytucję w Polsce.

Pomyśleliśmy, że do pomocy Mikołajowi zaprosimy także Państwa.

7 grudnia w godzinach 10.00-12.00 organizujemy wyjątkowy, mikołajkowy webinar. Dlaczego wyjątkowy? Bo od Państwa udziału w nim, zależy sukces naszej całej akcji!

Jak można pomóc? To prostsze, niż się wydaje:

Za każdego uczestnika obecnego na webinarze, przeznaczymy 10 złotych na rzecz Domu Dziecka nr 15 w Warszawie. Oznacza to więc, że im więcej nas będzie, tym wyższa będzie kwota, którą przeznaczymy na pomoc dzieciom!

Powodów do wzięcia udziału w webinarze jest co najmniej dwa: możliwość pomocy dzieciom i zdobycie ogromnej wiedzy, dzięki naszej prowadzącej. Webinar będzie poświęcony tematyce elektronizacji zamówień publicznych. Poprowadzi go znana wielu osobom ekspertka w tej dziedzinie: dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran.

Po zakończonym webinarze, pomnożymy liczbę wszystkich uczestników przez 10. Otrzymaną kwotę przekażemy dzieciom z domu dziecka. Chcielibyśmy to jednak zrobić wspólnie z Państwem, dlatego wśród wszystkich uczestników wylosujemy jedną osobę, która razem z nami wręczy prezent!

Do webinaru pozostało:

Dni
Godzin
Minut
Sekundy

Brzmi dobrze? To zapraszamy na webinar! Zgłoszenia przyjmujemy  pod adresem biuro@portalpzp.pl

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.