Zamówienia z Szyfrem w Pulsie Biznesu

Szanowni Państwo,

W dzisiejszym Pulsie Biznesu znajdziecie Państwo artykuł o elektronizacji zamówień publicznych, w którym Pani Prezes Anna Serpina-Forkasiewicz podpowiada jak zamawiający i wykonawcy powinni przygotować się na zmiany w przepisach wchodzących w życie już w kwietniu tego roku. Temat choć dość popularny,  w dalszym ciągu wywołuje ogromne emocje i niepokój zarówno wśród Zamawiających jak i Wykonawców. 

Zapraszamy do lektury!

Fragment artykułu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: https://www.pb.pl/zamowienia-z-szyfrem-906484

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.