Podział projektu budowlanego na trzy części wywołał dyskusję o konieczności cyfryzacji projektowania. Póki co prawo budowlane, czy zamówień publicznych nie dopuszcza składania projektu budowlanego w formie elektronicznej. Poprawka do projektu nowelizacji prawa budowlanego, mówiąca o możliwości złożenia projektu w wersji elektronicznej na razie została odrzucona.
To może się jednak zmienić. Ministerstwo Rozwoju realizuje projekt promujący BIM (z angielskiego Building Information Modeling, po polsku modelowanie informacji o budynku). To metoda, która specjalnemu oprogramowaniu (klasy BIM) umożliwia przypisanie modelowi budynku cech fizycznych, dzięki czemu program rozumie, że ma do czynienia ze ścianą czy stropem, a nie jedynie zbiorem punktów. Co więcej, poszczególni uczestnicy procesu inwestycyjno-budowlanego mogą nanosić zmiany w czasie rzeczywistym, co zwiększa transparentność projektu i ułatwia komunikację. Czy takie projektowanie będzie wymagane przepisami prawa? To się okaże pod koniec roku. Ministerstwo Rozwoju sprawdza, czy można go wdrożyć w projektach publicznych.

Czym jest BIM i więcej, w artykule Jolanty Ojczyk na prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/elektroniczny-projekt-budowlany-bim-inwestycje-publiczne,497782.html