Na stronie UZP można zapoznać się z prezentacją dotyczącą MiniPortalu. MiniPortal oparty będzie o narzędzia ePUAP i Biuletyn Zamówień Publicznych.
Więcej pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal