Z przyjemnością informujemy, że nasza firma została wybrana w postępowaniu pn. „Usługa dostępu do platformy informatycznej umożliwiającej udzielanie zamówień publicznych”.
Zamawiający dokonał wyboru na podstawie ceny która miała wagę 60%, oraz cech użytkowych platformy, które miały wagę 40%. Cechy użytkowe platformy były oceniane podczas prezentacji w siedzibie Zamawiającego.
Link do postępowania: https://bip.cba.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-t/1742,Usluga-dostepu-do-platformy-informatycznej-umozliwiajacej-udzielanie-zamowien-pu.html
Zachęcamy do współpracy!