UZP ogłosił dobrą nowinę uruchomienia miniPortalu w wersji produkcyjnej. Czekamy na pierwsze publikacje postępowań. Ciekawe czy rozwiązano problem możliwości składania ofert przez podmioty zagraniczne, które nie mają numeru PESEL, żeby zautentykować się w ePUAPie.