18 października już niedaleko, więc… elektronizujemy zamówienia w Straży Granicznej. Czeka nas kolejne duże wdrożenie dla Komendy Głównej i podległych Oddziałów.