Trwają konsultacje publiczne dotyczące zmian w przepisach ustawy o PZP, zgodnie z proponowanym brzemieniem art. 305 § 1 k.k. karalny będzie czyn polegający na utrudnianiu lub udaremnianiu przetargu albo postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, będący działaniem na szkodę właściciela mienia, osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany bądź która prowadzi postępowanie, albo na szkodę interesu publicznego.

Penalizacja działań wykonawcy, które mogą utrudniać prowadzenie przetargu, czyli… zadawanie pytań do SIWZ? Niezasadne odwołanie?

Warto podyskutować, bo to jeszcze projekt we wczesnej fazie.🧐

Więcej na ten temat w artykule na portalu www.rp.pl