Przypominamy, że do 1 marca Zamawiający mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Przekazanie sprawozdania odbywa się za pośrednictwem strony http://sr.uzp.gov.pl.
Do przekazania rocznego sprawozdania niezbędny jest dostęp do Biuletynu Zamówień Publicznych (login i hasło). W przypadku braku danych do logowania niezbędne jest ich uzyskanie za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych. W tej sytuacji należy wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek (w formie papierowej) przesłać do UZP.
Aby wypełnić formularz, należy:
  • zalogować się do systemu, korzystając ze swoich danych,
  • wybrać odpowiednią opcję (w tym wypadku  dotyczącą rocznego sprawozdania),
  • wypełnić formularz, wprowadzając odpowiednie informacji i zaznaczając odpowiednie opcje,
  • przesłać formularz, wybierając opcję  „Przesłanie” dostępną na ostatniej stronie.
Na potwierdzenie prawidłowego przesłania sprawozdania na adres mailowy podany we wniosku zostanie wysłana odpowiednia wiadomość.
Źródło: tutaj