W najnowszym miesięczniku Przetargi Publiczne znajdziecie Państwo artykuł Pani Prezes Anny Serpiny-Forkasiewicz o środkach komunikacji elektronicznej. Niniejszy artykuł przybliża tematykę środków komunikacji elektronicznej, a także odpowiada na najczęstsze wątpliwości Zamawiających. Zamawiający przede wszystkim muszą wziąć pod uwagę przy jego wyborze czy spełnia on wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, ale także aby przysparzał on jak najmniej problemów zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.