„ Łączy nas krew,  która ratuje życie”.

Światowy Dzień Krwiodawcy obchodzony jest corocznie w dniu 14 czerwca by uhonorować tych, którzy oddają krew dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.  
Minister Zdrowia oraz Dyrektorzy RCKiK wszystkich centrów w Polsce przesyłają  wszystkim krwiodawcom  wyrazy wdzięczności za tak wspaniałą postawę oraz bezinteresowną pomoc. Składają też  podziękowania organizacjom i instytucjom za wspieranie honorowego krwiodawstwa.
Honorowym krwiodawcą może zostać każda zdrowa  osoba w  wieku  18-65  lat, nie przyjmująca na stałe żadnych leków, o wadze powyżej 50 kg. Warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest okazanie dowodu osobistego bądź tez dokumentu ze zdjęciem zawierającym nr PESEL, a w przypadku obcokrajowców odpowiednik PESEL lub tez identyfikator dokumentu np.: paszport.  
Jednorazowo pobiera się od dawcy 450 ml krwi. Do oddania krwi należy zgłosić się wypoczętym,  nie wolno przychodzić na czczo, po lekkim niskotłuszczowym posiłku np.: pieczywo z miodem, dżemem, należy unikać potraw tłustych tj. masło, śmietana, tłusta wędlina, które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna (przetłuszczona) i nie będzie nadawała się do celów leczniczych.  Na dobę przed oddaniem  krwi nie należy spożywać napojów alkoholowych, natomiast  należy pić dużo wody lub soków owocowych.  Pół godziny przed oddaniem krwi jak i bezpośrednio po oddaniu nie należy palic papierosów.
Po oddaniu należy unikać nadmiernego wysiłku fizycznego oraz należy pić więcej niż zazwyczaj wody lub soków owocowych. Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet, z tym  że przerwa pomiędzy podbieraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni. Reasumując  i jednocześnie obalając mit od oddawania krwi nie można się uzależnić, organizm  produkuje dokładnie  tyle krwi, ile potrzebuje a objętość krwi wraca do normy już jeden  dzień po oddaniu.

Zespół ds. Promocji Krwiodawstwa RCKiK Szczecin.