Do NDR zostały skierowane projekty ustaw związane z nowym Prawem Zamówień Publicznych, Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych a także Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych.
Stan na dzień dzisiejszy wskazuje, iż przyjęto projekt z poprawkami.

Na liście obecności 40. posiedzenia komisji 21.08.2019r znaleźli się m.in. prezesi oraz eksperci i specjaliści z różnych instytucji.
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/l_ndr-40/$file/l_ndr-40.pdf

O jak najszybsze przyjęcie przepisów zaapelowała organizacja Pracodawcy RP.