Co do zasady, nie można zmieniać warunków umów, zawartych w trybie zamówień publicznych. Jednak wykonawcy coraz częściej domagają się ich weryfikacji – bo zmieniają się warunki rynkowe, ale także np. technologie. Aby ułatwic zamawiającym elastyczne podejście do kontraktów Urząd Zamówień Publicznych opracował „Klauzule przeglądowe – wzorce i dobre praktyki”, Dokument liczy aż 74  i składa się z dwóch części. Pierwsza – ogólna, omawia przesłanki uprawniające do wprowadzenia zmian w umowach, druga to zbiór klauzul dla 12 branż, które mogą stanowić wzór lub inspirację dla zamawiających – np. roboty budowlane czy usługi informatyczne. To już kolejna pozytywna inicjatywa – wcześniej UZP opracował poradnik z pozacenowymi kryteriami oceny ofert. 

Klauzule można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/jak-wprowadzac-zmiany-do-umow-w-sprawie-zamowien-publicznych/jak-wprowadzac-zmiany-do-umow-w-sprawie-zamowien-publicznych2

Czytaj więcej na Prawo.pl https://www.prawo.pl/biznes/wzory-klauzul-przegladowych-uzp,498296.html