Duże zmiany w Zamówieniach Publicznych.

Jak wiemy, w Zamówieniach Publicznych szykują się duże zmiany.
We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowego prawa zamówień publicznych, które eksperci określają jako „małą rewolucję”.
Sejm przyjąć ma projekt najpóźniej jesienią, dlatego już teraz zachęcamy do zapoznania się z opinią ekspertów – w tym naszej Pani Prezes Anny Serpiny-Forkasiewicz.

Artykuł opublikowany w Pulsie Biznesu: https://www.pb.pl/rewolucja-w-zamowieniach-tak-elektronizacja-nie-965519

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej