Europejski Dzień Ochrony Danych osobowych

Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się więc, że w przypadku ich utraty, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, są one użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. Urząd Ochrony Danych Osobowych doradza, jak się przed tym chronić, o czym polecamy przeczytać na Prawo.pl – https://www.prawo.pl/prawo/dane-osobowe-uodo-radzi-jak-je-chronic,486390.html

Ważne jest również, aby wybierać systemy które spełniają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Na podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe nałożony jest obowiązek przestrzegania przepisów rozporządzenia PE i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Nasza platforma zakupowa SmartPZP także spełnia wymogi określone w rozporządzeniu. Posiada moduł wspierający proces zarządzania danymi osobowymi występującymi w profilach Zamawiających i Wykonawców, a także tych w dokumentach załączonych do ofert i wniosków. Automatycznie tworzy raporty dostępu do danych, umożliwia także załączanie pseudonimizowanych dokumentów, aby uniemożliwić wyciek danych osobowych.

Pamiętajcie, że musimy dbać o to, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania naszych danych nie tylko w celach przestępczych, ale przede wszystkim dla ochrony swojej prywatności.

Pozostałe aktualności:

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności:

Webinar #3 – Podpis Elektroniczny 25.06 godz 11.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar pt. „Kwalifikowany podpis Elektroniczny” który odbędzie się 25.06 o godz. 11 Webinar będzie poświęcony tematyce podpisu elektronicznego w Pzp. Poprowadzi

NIK KONTROLUJE ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIK opublikował raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”. Wyniki kontroli pokazują, że miniportal nie jest rozwiązaniem idealnym. Najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z