Europejski Dzień Ochrony Danych osobowych

Dane osobowe, są cennym „towarem” rynkowym wykorzystywanym w celach marketingowych i sprzedażowych. Zdarza się więc, że w przypadku ich utraty, kiedy to danymi posługuje się osoba do tego nieuprawniona, są one użyte są w celach przestępczych, takich jak np. wyłudzanie pożyczek czy kredytów. Urząd Ochrony Danych Osobowych doradza, jak się przed tym chronić, o czym polecamy przeczytać na Prawo.pl – https://www.prawo.pl/prawo/dane-osobowe-uodo-radzi-jak-je-chronic,486390.html

Ważne jest również, aby wybierać systemy które spełniają regulacje dotyczące ochrony danych osobowych. Na podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe nałożony jest obowiązek przestrzegania przepisów rozporządzenia PE i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Nasza platforma zakupowa SmartPZP także spełnia wymogi określone w rozporządzeniu. Posiada moduł wspierający proces zarządzania danymi osobowymi występującymi w profilach Zamawiających i Wykonawców, a także tych w dokumentach załączonych do ofert i wniosków. Automatycznie tworzy raporty dostępu do danych, umożliwia także załączanie pseudonimizowanych dokumentów, aby uniemożliwić wyciek danych osobowych.

Pamiętajcie, że musimy dbać o to, aby ograniczyć ryzyko wykorzystania naszych danych nie tylko w celach przestępczych, ale przede wszystkim dla ochrony swojej prywatności.

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.