Ministerstwo Rozwoju określiło zakres publicznego Portalu e-Usług

Od dłuższego już czasu wśród zamawiających panuje spora dezorientacja w odniesieniu do tego, przy pomocy jakich narzędzi będzie przeprowadzana elektronizacja zamówień publicznych, dlatego bardzo pozytywnie należy ocenić każdą informację, która systematyzuje wiedzę na ten temat.
Ministerstwo Rozwoju 8 grudnia br. wydało oświadczenie, dotyczące planowanych działań.
 
Obecnie wiadomo, że: 
1. centralna część systemu w postaci Centralnego Repozytorium Danych jest budowana przez Ministerstwo Cyfryzacji w projekcie eZamówienia – w przetargu aktualnie oceniane są złożone oferty (link do postępowania http://mc.bip.gov.pl/publiccontracts/view/9554)
2. oprócz centralnych eZamówień potrzebne są Portale e-Usług do kominikacji między zamawiającymi a wykonawcami.
3. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało budowę publicznego, bezpłatnego Portalu e-Usług, który w minimalnym zakresie będzie spełniał wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych. Portal ten jak wskazuje Min. Rozw. jest rozwiązaniem dedykowanym dla zamawiających,  którzy nie potrzebują zaawansowanych narzędzi informatycznych do obsługi zamówień publicznych.
4. dla zamawiających, potrzebujących narzędzia, które w pełnym zakresie nie tylko umożliwi ale i ułatwi prowadzenie elektronicznych zamówień, dedykowane są komercyjne Portale e-Usług – takie jak SmartPZP.
Oświadczenie:
SmartPZP po zapoznaniu się z założeniami systemu e-Zamówień gwarantuje dostosowanie do założeń, które pojawią się w lutym 2018 r.
Technologie zastosowane w SmartPZP są w pełni zgodne z technologiami opisanymi przez Ministerstwo Cyfryzacji w OPZ.

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.