Nowe Prawo zamówień publicznych zostało podpisane przez Prezydenta.

Wczoraj, tj. 14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.

Nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Treść ustawy i najważniejsze kierunki zmian znajdują się w artykule: https://www.portalpzp.pl/senat-przyjal-bez-poprawek-prawo-zamowien-publicznych/

Platforma SmartPZP szykuje się do zmian!

Pozostałe aktualności:

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności: