Platforma Zakupowa, a bezpieczeństwo ofert.

Wielu z Was, korzystających z narzędzia jakim jest Platforma Zakupowa, zadaje sobie pytanie czy istnieje jakakolwiek szansa, na podejrzenie złożonych ofert przed terminem ich otwarcia (szczególnie w świetle ostatnich informacji, że otwarcie ofert nie będzie musiało być już jawne).
W niniejszym artykule wyjaśnimy w jaki sposób zapewnione jest ich bezpieczeństwo, abyście się przekonali, że nie ma takiej możliwości.

Pierwszą bardzo ważną rzeczą jest szyfrowanie z wykorzystaniem kluczy asymetrycznych. Do otwarcia oferty potrzebny jest klucz publiczny, zapisany na platformie SmartPZP oraz klucz prywatny, który przechowywany jest na karcie inteligentnej uniemożliwiającej wydobycie go. Karty są w wyłącznej dyspozycji zamawiającego (członków komisji upoważnionych do odszyfrowania ofert). Dodatkowo wszystkie oferty w momencie ich złożenia są szyfrowane podwójnie – kluczami publicznymi dwóch członków komisji przetargowej.
Istotą bezpieczeństwa jest to, że klucze publiczne oraz prywatne, użytkowników zamawiającego, są wystawiane przez Zaufaną Stronę Trzecią (Trusted Third Party – TTP) która z kolei jest autoryzowana przez Ministra Cyfryzacji w „Rejestrze dostawców usług zaufania” prowadzonym przez Narodowe Centrum Certyfikacji, takie jak Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) czy Asseco Data Systems (Certum).
Użytkownicy zamawiającego sami wgrywają certyfikaty na Platformę, a operator Platformy SmartPZP nie ma do nich dostępu.
Oddzielone są zatem zaszyfrowane dane od fizycznego miejsca przechowywania kluczy – na kartach komisji przetargowej. Gwarantuje to absolutne bezpieczeństwo i brak możliwości dostępu do zaszyfrowanych ofert zarówno dla administratora bazy danych (operatora), jak i dla użytkowników zamawiającego.
Deszyfracja jest możliwa dopiero po upływie wskazanego przez Zamawiającego terminu składania ofert. Do odszyfrowania ofert potrzebne są dwie osoby spośród komisji przetargowej, które przy pomocy kluczy przypisanych do tych osób dokonują deszyfracji (w dwóch niezależnych krokach) po wpisaniu czterocyfrowego kodu PIN do karty. Ze względów bezpieczeństwa zawsze są to dwie osoby.
Pamiętajcie, że bezpieczeństwo to dla nas absolutny priorytet!

Więcej o narzędziu SmartPZP (Platforma Zakupowa) znajdziecie pod tym linkiem: https://www.portalpzp.pl/o_smartpzp/

Pozostałe aktualności:

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności: