Pozasądowe rozwiązywanie sporów w Zamówieniach Publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w informatorze UZP klauzulami: mediacyjną i koncyliacyjną w umowach w sprawie zamówienia publicznego. „W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła propozycje przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej, związanych z działalnością Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Klauzule można zastosować w obecnym stanie prawnym, a także po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Poniżej udostępniamy plik do pobrania:

W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się konferencje Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Nowe Prawo Zamówień publicznych”, w wielu miastach na terenie całej Polski. Dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniu polecamy także prezentację Prokuraturii Generalnej RP, dotyczącej tematu mediacji/koncyliacji:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/42815/03_Pozasadowe-rozstrzyganie-sporow-w-zamowieniach-publicznych.pdf

Źródło: Informator UZP opublikowany na stronie https://uzp.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności:

Webinar #3 – Podpis Elektroniczny 25.06 godz 11.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar pt. „Kwalifikowany podpis Elektroniczny” który odbędzie się 25.06 o godz. 11 Webinar będzie poświęcony tematyce podpisu elektronicznego w Pzp. Poprowadzi

NIK KONTROLUJE ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIK opublikował raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”. Wyniki kontroli pokazują, że miniportal nie jest rozwiązaniem idealnym. Najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z