Pozasądowe rozwiązywanie sporów w Zamówieniach Publicznych.

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanymi w informatorze UZP klauzulami: mediacyjną i koncyliacyjną w umowach w sprawie zamówienia publicznego. „W związku z rosnącym zainteresowaniem możliwościami polubownego rozwiązywania sporów wynikających z umów w sprawie zamówienia publicznego, Prokuratoria Generalna RP, która współpracuje z Urzędem Zamówień Publicznych w działaniach mających na celu upowszechnienie wiedzy na temat nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, udostępniła propozycje przygotowanych przez siebie klauzul: mediacyjnej i koncyliacyjnej, związanych z działalnością Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Klauzule można zastosować w obecnym stanie prawnym, a także po wejściu w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.”

Poniżej udostępniamy plik do pobrania:

W pierwszym kwartale 2020 roku odbyły się konferencje Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Nowe Prawo Zamówień publicznych”, w wielu miastach na terenie całej Polski. Dla tych, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w wydarzeniu polecamy także prezentację Prokuraturii Generalnej RP, dotyczącej tematu mediacji/koncyliacji:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/42815/03_Pozasadowe-rozstrzyganie-sporow-w-zamowieniach-publicznych.pdf

Źródło: Informator UZP opublikowany na stronie https://uzp.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi: Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran!    Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani

Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i