Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę. Jako firma oferująca między innymi kompleksowe szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, byliśmy bardzo zainteresowani efektami tego badania.
Wyniki wskazują, że aż 73 % ankietowanych (wśród zamawiających) bierze udział w szkoleniu średnio 1-2 razy w roku, a 20 % co najmniej 3 razy w roku. Jedno z pytań dotyczyło również tematyki szkoleń. Według wskazań ankietowanych głównym tematem są kwestie związane z nowym Prawem zamówień publicznych, następnie elektronizacja zamówień, a także kwestie ogólne nawiązujące do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
Jak podkreślono w opracowaniu ankiety, uzyskane informacje dotyczące tematyki szkoleń wskazują na dobrze skonstruowaną dostępną na rynku ofertę edukacyjną, z której mogą korzystać przedstawiciele zamawiających. Edukacja interesariuszy poprzez organizowanie szkoleń jest jednym z podstawowych elementów zwiększania poziomu wiedzy z obszaru zamówień publicznych. „Aby nadążać za zmieniającymi się regulacjami prawnymi oraz podejściem do wielu kwestii zamówieniowych, udział w szkoleniach jest bardzo wskazany”.
Cieszy nas to tym bardziej, że przykładamy ogromną wagę do organizowanych szkoleń, proponując Państwu spotkania z wykwalifikowaną kadrą oraz wsłuchując się w Państwa oczekiwania i przygotowując tematy szkoleń tak, by uzyskali Państwo wiedzę, która pozwoli szybko odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej.  
Źródło: Ankieta UZP

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.