Publikacja nowego PZP już w Dzienniku Ustaw

24 października 2019 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP:

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Ustawa Prawo zamówień publicznych została uchwalona przez Sejm RP 11 września 2019 r., Senat przyjął ją bez poprawek 26 sierpnia 2019r., a Prezydent RP Andrzej Duda podpisał 14 października 2019 r.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:
– Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
– Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
– Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
– Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
– Większa transparentność postępowań;
– Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
– Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2019
https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/informator-uzp-nr-32019

Pozostałe aktualności:

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności:

Webinar #3 – Podpis Elektroniczny 25.06 godz 11.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar pt. „Kwalifikowany podpis Elektroniczny” który odbędzie się 25.06 o godz. 11 Webinar będzie poświęcony tematyce podpisu elektronicznego w Pzp. Poprowadzi

NIK KONTROLUJE ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIK opublikował raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”. Wyniki kontroli pokazują, że miniportal nie jest rozwiązaniem idealnym. Najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z