Otwarcie ofert w przetargu na budowę Platformy e-Zamówienia

W przetargu Urzędu Zamówień Publicznych na „zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Platformy e-Zamówienia wraz z usługą nadzoru autorskiego nad eksploatacją Platformy e-Zamówienia w okresie stabilizacji oraz usługą utrzymania przez okres 12 miesięcy.” ofertę złożyły trzy firmy:
Najtańszą ofertę przedstawiło międzynarodowe konsorcjum European Dynamics z ceną 14,8 mln zł brutto.
Drugą ofertą pod względem ceny była nasza oferta – PortalPZP z kwotą 23,5 mln brutto.
Najdroższą okazała się być oferta Pentacompu za 28,17 mln zł brutto. Przewidziany budżet na realizację zamówienia to 21,6 mln zł brutto.

To już drugie podejście do budowy platformy, z niecierpliwością czekamy na ostateczny wybór najkorzystniejszej oferty!

Pozostałe aktualności:

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności: