Zmowy przetargowe w Zamówieniach Publicznych

W latach 2011 – 2018 prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 54 decyzje w sprawie zmów przetargowych, a łączna wysokość nałożonych kar to blisko 35 mln zł. Obecnie w toku jest kilkanaście postępowań antymonopolowych i kilkadziesiąt wyjaśniających. W 2019 roku wydano już cztery decyzje, których łączna kara wynosi 255 tys. zł. Jak informuje nas biuro prasowe, nie są to dane ostateczne, bo do końca roku powinno się ukazać jeszcze kilka rozstrzygnięć, między innymi: https://www.prawo.pl/biznes/zmowa-przetargowa-w-tychach-uokik-wszczal-postepowanie,496294.html

Z danych przedstawionych przez prokurator Aleksandrę Mrozek z departamentu do spraw przestępczości gospodarczej Prokuratury Krajowej wynika, że śledczy też nie próżnują. Rocznie prowadzą kilkaset postępowań w związku z naruszeniem art. 305 czy 299 kodeksu karnego – podała prok. Mrozek podczas konferencji pt. Skuteczne Zwalczanie zmów rynkowych” zorganizowanej we wtorek przez UOKiK.

Przedstawiciele UOKiK i prokuratury wskazali na co zwracają uwagę prowadząc postępowania. Czytaj o tym na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/zmowy-przetargowe-uokik-i-prokuratura-maja-coraz-wiecej-spraw,496504.html

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.