Specustawa dotycząca COVID-19, a zamówienia publiczne.

W niedzielę 8 marca weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych ze zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374). Dzień wcześniej podpisana została przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zawiera kilka przepisów dotykających także zamówienia publiczne, w tym jeden mówiący wprost o wyłączeniu stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w przypadku epidemii: „Do zamówień, których przedmiotem są towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów PZP, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby” – art. 6 Ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

Specustawa określa także, że nie potrzebujemy pozwolenia na budowę, przebudowę, projektowanie, utrzymanie i rozbiórkę obiektów budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19. W tym celu nie musimy także stosować przepisów ustawy prawa budowlanego, a także ustaw o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Pozostałe aktualności:

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności:

Webinar #3 – Podpis Elektroniczny 25.06 godz 11.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar pt. „Kwalifikowany podpis Elektroniczny” który odbędzie się 25.06 o godz. 11 Webinar będzie poświęcony tematyce podpisu elektronicznego w Pzp. Poprowadzi

NIK KONTROLUJE ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIK opublikował raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”. Wyniki kontroli pokazują, że miniportal nie jest rozwiązaniem idealnym. Najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z